Dịch vụ bảo trì

Dịch vụ kèm theo tại Express.

Chúng tôi tự hào trong việc hỗ trợ một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, trang thiết hiện đại bị sãn có và chế độ chủ động liên lạc với khách hàng của chúng tôi.

Số liên lạc khẩn cấp: 0946 260 689

Hiện đại hóa

Hãy tận hưởng những lợi ích của một thang máy được kiểm soát toàn diện. Hiện đại hóa làm cho một thang máy an toàn hơn, hiệu quả hơn và hấp dẫn hơn. Kết quả là, bản thân tòa nhà có được hình ảnh hiện đại và giá trị hơn.

This post is also available in: English