ISO 9001:2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIẾT BỊ EXPRESS

Dòng Tu Nữ Vương Hòa Bình

Thông tin dự án

Chủng loại Thang tải khách
Địa điểm 254 XVNT, TP. BMT
Quy mô 01 thang máy
Năm hoàn thành 2020