ISO 9001:2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIẾT BỊ EXPRESS

The Gold Mart

Thông tin dự án

Chủng loại Thang tải khách
Địa điểm Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Quy mô 04 thang cuốn và 02 thang máy
Năm hoàn thành 2017