Express Training Program

29/05/2023

Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ lắp đặt thang máy Kone cho nhân sự chuyên môn.

Là một khóa học được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để lắp đặt các hệ thống thang máy của Kone. Chương trình này nhằm đảm bảo rằng nhân sự chuyên môn của Express Elevator có đủ hiểu biết và kỹ năng để thực hiện các công việc lắp đặt thang máy một cách chính xác và an toàn.

Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ này có thể bao gồm các nội dung sau:

Giới thiệu về hệ thống thang máy Kone: Học viên sẽ được làm quen với các thành phần, công nghệ và tính năng của thang máy Kone.

Quy trình lắp đặt thang máy: Hướng dẫn về quy trình, phương pháp và quy chuẩn lắp đặt thang máy Kone.

Công cụ và thiết bị: Giới thiệu về các công cụ và thiết bị cần thiết để lắp đặt thang máy Kone và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Các bước lắp đặt cơ bản: Hướng dẫn về cách lắp đặt các thành phần cơ bản của thang máy như cabin, cửa, hệ thống điều khiển, và hệ thống an toàn.

Kiểm tra và bảo trì: Hướng dẫn về quy trình kiểm tra và bảo trì thang máy sau khi lắp đặt hoàn thành để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

Express Training Program
Express Training Program
Express Training Program
Express Training Program
Express Training Program
Thang máy Express
Xem thêm:  https://express-elevatorjsc.com/ 
Liên hệ: 0919 805 999
Showroom: Phan Anh Bld, 121/13 Tân Cảng, Phường 25, Binh Thanh, Vietnam